SZ-6 Wymagania systemu zarządzania w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego, spójności pomiarowej (wymagania DA-06), interpretacji świadectw wzorcowania, wzorcowania wewnętrzne

1 dzień (8 h); wykład / warsztaty / ćwiczenia – cena netto 450 zł.

Prowadzący

  • absolwent Politechniki Warszawskiej
  • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
  • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
  • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w akredytowanych laboratoriach, zainteresowanych uzyskaniem akredytacji laboratorium, w którym pracują, zainteresowanych pogłębieniem znajomości normy i dokumentów stanowiących wymagania akredytacyjne, a w szczególności dla osób pełniących funkcję kierowników technicznych. Zakłada się znajomość wymagań normy i dokumentów stanowiących wymagania akredytacyjne.

Program

  1. Krótkie omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego, spójności pomiarowej.
  2. Zawartość świadectw wzorcowania, wykorzystywanie danych i informacji w nich zawartych.
  3. Wytyczne zawarte w dokumentach ILAC.
  4. Rola i zadania kierownictwa technicznego.
  5. Wymiana doświadczeń między uczestnikami dotyczących sposobu nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Ćwiczenia
Analiza przykładowych świadectw wzorcowania, audytowanie sposobu nadzorowania wyposażenia pomiarowego i wykorzystywania świadectw wzorcowania wzorców pomiarowych.

Script logo