Pliki do pobrania

Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - jeśli chcą Państwo zgłosić przyrządy pomiarowe do wzorcowania w naszym Laboratorium, uprzejmie prosimy o przysłanie wypełnionego i podpisanego wniosku zgłoszeniowego (jeżeli jest to możliwe prosimy o posiłkowanie się naszym wnioskiem zgłoszeniowym).

Ankieta zadowolenia klienta - uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii o naszym Laboratorium, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety poziomu zadowolenia klienta. Wyrażone przez Państwa opinie posłużą nam do doskonalenia systemu zarządzania w Laboratorium.

Wniosek zgłoszeniowy na szkolenie - jeśli chcą Państwo zgłosić się na szkolenie organizowane przez nasze Laboratorium, uprzejmie prosimy o przysłanie wypełnionego i podpisanego wniosku zgłoszeniowego na szkolenie.

 

Certyfikat akredytacji PCA - aktualny certyfikat akredytacji PCA potwierdzający spełnienie wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji PCA - aktualny zakres akredytacji PCA informujący o zakresie wzorcowań przeprowadzanych w ramach akredytacji PCA.

 

Script logo