Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych)

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych) - do 25 m

Przymiary wstęgowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą wzorcowego przymiaru sztywnego posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium długości GUM. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 5 ˚C .

Wyznaczane parametry:

 • długość odcinków wzorcowanych przymiarów

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy przymiary wstęgowe z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Przymiary wstęgowe ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych) - stanowisko pomiarowe

  Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych) - stanowisko pomiarowe

 • Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych) - wzorzec pomiarowy

  Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (miarek zwijanych) - wzorzec pomiarowy

 • Wzorcowanie przymiaru wstęgowego (miarki zwijanej) - wyznaczanie długości odcinków wzorcowanego przymiaru

  Wzorcowanie przymiaru wstęgowego (miarki zwijanej) - wyznaczanie długości odcinków wzorcowanego przymiaru

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo