Wzorcowanie przyborów do płytek wzorcowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje wzorcowanie:

 • kompletów pełnych przyborów do płytek wzorcowych MLUp  
 • kompletów pomiarowych przyborów do płytek wzorcowych MLUr
 • kompletów traserskich przyborów do płytek wzorcowych MLUs
 • pojedyńczych elementów z wyżej wymienionych kompletów

Przybory do płytek wzorcowych wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych, długościomierza pionowego Abbego, płaskiej płytki interferencyjnej, mikroskopu pomiarowego Mitutoyo posiadających aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od elementu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • przywieralność powierzchni pomiarowych
 • wymiar „a” wkładek płasko-walcowych, wymiar nominalny wkładek płasko-równoległych
 • błąd odległości między powierzchnią pomiarową a powierzchnią podstawy
 • błąd równoległości powierzchni pomiarowych wkładek płasko-równoległych oraz błąd równoległości pomiędzy powierzchnią pomiarową a podstawą
 • błąd odległości kreski od powierzchni pomiarowej w wkładkach z kreską MLUk
 • położenie osi stożka kła środkującego i kontrolnego od płaszczyzny powierzchni pomiarowej

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM lub NMIJ/AIST. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo