Wzorcowanie płaskorównoległych płytek (szkieł) interferencyjnych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • płaskorównoległych płytek (szkieł) interferencyjnych - o długości od 12 do 80 mm

Płaskorównoległe płytki (szkła) interferencyjne wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek interferencyjnych płaskich, płytek wzorcowych i czujnika optycznego MOP 02/20 posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskorównoległych płytek interferencyjnych
 • odchyłka równoległości powierzchni pomiarowych płaskorównoległych płytek interferencyjnych
 • odchyłka długości płaskorównoległych płytek interferencyjnych

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie płaskorównoległej płytki interferencyjnej - odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej

  Wzorcowanie płaskorównoległej płytki interferencyjnej - odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej

 • Wzorcowanie płaskorównoległej płytki interferencyjnej - odchyłka od długości nominalnej

  Wzorcowanie płaskorównoległej płytki interferencyjnej - odchyłka od długości nominalnej

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo