Wzorcowanie mikrometrów z wbudowanym czujnikiem (czujnikowych) i transametrów (passametrów)

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • mikrometrów z wbudowanym czujnikiem (mikrometrów czujnikowych) - do 150 mm (zakres czujnika do ±140 µm)
 • transametrów (passametrów) - do 150 mm (zakres czujnika do ±140 µm)

Mikrometry z wbudowanym czujnikiem (czujnikowe) i transametry (pasametry) wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych oraz płytek interferencyjnych płaskich i płaskorównoległych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • odchyłka równoległości powierzchni pomiarowych
 • nacisk pomiarowy minimalny i maksymalny
 • zakres rozrzutu wskazań czujnika transametru lub mikrometru z wbudowanym czujnikiem
 • zmiana wskazań spowodowana ugięciem kabłąka
 • zmiana wskazań spowodowana unieruchomieniem wrzeciona
 • błędy wskazań mikrometrów z wbudowanym czujnikiem i transametru

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie transametru (passametru) - wyznaczanie błędów wskazań

  Wzorcowanie transametru (passametru) - wyznaczanie błędów wskazań

 • Wzorcowanie transametru (passametru) - odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej

  Wzorcowanie transametru (passametru) - odchyłka płaskości powierzchni pomiarowej

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo