Wzorcowanie macek pomiarowych czujnikowych zewnętrznych i wewnętrznych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • macek pomiarowych czujnikowych zewnętrznych (analogowych, cyfrowych) - do 100 mm
 • macek pomiarowych czujnikowych wewnętrznych (analogowych, cyfrowych) - od 2,5 do 180 mm

Macki pomiarowe czujnikowe zewnętrzne i wewnętrzne wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych oraz płytek interferencyjnych płaskich posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 3 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich
 • odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych
 • nacisk pomiarowy minimalny i maksymalny
 • powtarzalność wskazań macki pomiarowej
 • błędy wskazań macki pomiarowej

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo