Wzorcowanie liniałów krawędziowych

 • Przykładowy liniał jednokrawędziowy wzorcowany z akredytacją PCA

  Przykładowy liniał jednokrawędziowy wzorcowany z akredytacją PCA

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • liniałów jednokrawędziowych - do 700 mm
 • liniałów trójkrawędziowych - do 700 mm

Liniały krawędziowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczany parametr:

 • odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów.  Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy liniały krawędziowe z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Liniały krawędziowe ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo