Wzorcowanie, kalibracja przyrządów i narzędzi pomiarowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące firmy Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje wzorcowanie (kalibrację) przyrządów i narzędzi pomiarowych do pomiaru długości, kąta i geometrii powierzchni. Dzięki sprawnej organizacji i pełnemu profesjonalizmowi, usługę wzorcowania przeprowadzamy w jak najkrótszym czasie, zapewniając jednocześnie konkurencyjną cenę. Doświadczenie, posiadana wiedza i całkowite zaangażowanie personelu Laboratorium oraz niepewność CMC gwarantują najwyższą jakość realizowanych przez naszą firmę usług.

Wzorce i przyrządy pomiarowe, których używamy w trakcie wzorcowania, posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez laboratoria akredytowane i GUM.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wykonujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02 (wykaz procedur).

Wynikiem każdego ukończonego wzorcowania jest świadectwo wzorcowania z podanymi niepewnościami pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów.
Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

Poniżej prezentujemy pełny zakres wzorcowanych przez Laboratorium przyrządów i narzędzi pomiarowych:

 

Wzorcowanie, kalibracja przyrządów i narzędzi pomiarowych: Zakres pomiarowy Akredytacja PCA
płytki wzorcowe długości stalowe, ceramiczne i z węglików spiekanych do 500 mm TAK
suwmiarki noniuszowe, zegarowe, cyfrowe do 1000 mm TAK
suwmiarki Schultza do 300 mm TAK
głębokościomierze suwmiarkowe noniuszowe, zegarowe i cyfrowe do 600 mm TAK
wysokościomierze suwmiarkowe noniuszowe, zegarowe i cyfrowe do 1000 mm TAK
spoinomierze suwmiarkowe noniuszowe i cyfrowe do 30 mm TAK
spoinomierze SPL-1, MS5 do 20 mm TAK
spoinomierze SPA 40 oraz SPA 60 do 15 mm TAK
wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów do 1000 mm TAK
mikrometry zewnętrzne analogowe i cyfrowe do 600 mm TAK
mikrometry wewnętrzne analogowe i cyfrowe do 300 mm TAK
mikrometry czujnikowe do 150 mm TAK
wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych do 500 mm TAK
głowice mikrometryczne analogowe i cyfrowe do 50 mm TAK
głębokościomierze mikrometryczne analogowe i cyfrowe do 300 mm TAK
transametry (passametry) do 150 mm TAK
średnicówki mikrometryczne dwupunktowe analogowe i cyfrowe do 375 mm TAK
średnicówki czujnikowe dwupunktowe do 300 mm  
średnicówki mikrometryczne i czujnikowe trójpunktowe (3 ÷ 300) mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z działką elementarną 0,1 mm i 0,01 mm (za pomocą głowicy mikrometrycznej) do 50 mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z działką elementarną 0,002 mm i 0,001 mm (za pomocą głowicy mikrometrycznej) do 5 mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z uchylnym trzpieniem (diatesty) z dz. el. 0,01 mm, 0,002 mm i 0,001 mm (za pomocą głowicy mikrometrycznej) do 3 mm TAK
czujniki metryczne cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm, 0,005 mm oraz 0,001 mm (za pomocą głowicy mikrometrycznej) do 50 mm TAK
czujniki metryczne cyfrowe z uchylnym trzpieniem (diatesty) o rozdz. 0,01 mm i 0,001 mm (za pomocą głowicy mikrometrycznej) do 2 mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z działką elementarną 0,1 mm (za pomocą przyrządu Optimar) do 50 mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z działką elementarną 0,02 mm, 0,01 mm, 0,005 mm, 0,002 mm, 0,001 mm i 0,0005 mm (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 100 mm TAK
czujniki metryczne analogowe (zegarowe) z uchylnym trzpieniem z działką elementarną 0,02 mm, 0,01 mm, 0,005 mm, 0,001 mm (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 3 mm TAK
czujniki metryczne cyfrowe o rozdzielczości 0,02 mm, 0,01 mm, 0,005 mm, 0,002 mm, 0,001 mm, 0,0005 mm i 0,0002 mm (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 100 mm TAK
czujniki metryczne cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,01 mm, 0,005 mm, i 0,001 mm (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 1 mm TAK
czujniki calowe analogowe (zegarowe) z działką elementarną 0,01", 0,005", 0,001", 0,0005", 0,00025" i 0,00005" (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 4" TAK
czujniki calowe analogowe (zegarowe) z uchylnym trzpieniem z działką elementarną 0,001", 0,0005", 0,0001" i 0,00005" (za pomocą przyrządu Optimar 100) do 0,04" TAK
czujniki optyczne MOP 1/100 oraz MOP 02/20 100 µm lub 20 µm TAK
podstawy czujnikowe do (400 x 400) mm  
długościomierze pionowe Abbego do 100 mm TAK
długościomierze poziome do 100 mm TAK
wysokościomierze cyfrowe z rozdzielczością nie mniejszą niż 0,1 µm do 1000 mm TAK
grubościomierze czujnikowe analogowe i cyfrowe do 50 mm TAK
głębokościomierze czujnikowe do 200 mm TAK
macki pomiarowe czujnikowe zewnętrzne analogowe i cyfrowe do 100 mm TAK
macki pomiarowe czujnikowe wewnętrzne analogowe i cyfrowe (2,5 ÷ 180) mm TAK
wałeczki pomiarowe do pomiaru gwintów (0,17 ÷ 6,35) mm TAK
wałeczki pomiarowe do pomiaru kół zębatych (1,7 ÷ 17,0) mm TAK
wałeczki pomiarowe do pomiaru średnic otworów (0,5 ÷ 20,0) mm TAK
sprawdziany tłoczkowe (trzpieniowe) jednostronne i dwustronne do 100 mm TAK
przymiary wstęgowe do 25 m TAK
przymiary sztywne (liniowe) do 3 m TAK
przymiary półsztywne (liniowe) do 5 m TAK
szczelinomierze klinowe (kliny pomiarowe) do 27 mm TAK
szczelinomierze klinowe płaskie do 45 mm TAK
szczelinomierze listkowe (płytkowe) do 2 mm TAK
wzorce zarysu gwintu metrycznego podziałka
(0,25 ÷ 6,0) mm
TAK
wzorce zarysu gwintu calowego ilość podziałek na cal
(62÷4)
TAK
wzorce łuków kołowych (promieniomierze) promień R
(1 ÷ 25) mm
TAK
wzorce kreskowe (lupy pomiarowe z wzorcem kreskowym) do 50 mm TAK
folie wzorcowe do 8 mm TAK
kątomierze cyfrowe zakres (0 ÷ 360)° TAK
kątomierze traserskie (ślusarskie, tarczowe, nastawne) zakres (0 ÷ 180)° TAK
kątomierze uniwersalne (noniuszowe, optyczne, zegarowe, cyfrowe) zakres (4x90)° TAK
kątowniki 90º dwuramienne dłuższe ramię
do 500 mm
TAK
kątowniki 90º walcowe do 400 mm TAK
płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych do 30° TAK
płytki interferencyjne płaskie (szkła interferencyjne płaskie) do 100 mm TAK
płytki interferencyjne płaskorównoległe (szkła interferencyjne płaskorównoległe) do 80 mm TAK
użytkowe wzorce chropowatości wszystkie zakresy  
liniały powierzchniowe do 5 m TAK
płyty pomiarowe do 2,5 m TAK
pierścienie wzorcowe do 300 mm TAK
sprawdziany pierścieniowe gładkie do 300 mm TAK
sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe do 125 mm TAK
sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe do 200 mm TAK
sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe do 100 mm TAK
sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe do 100 mm TAK
liniały jednokrawędziowe i trójkrawędziowe do 0,7 m TAK
poziomnice cyfrowe (4x90)° i (0 ÷ 360)° TAK
poziomnice liniałowe z działką elementarną (0,1; 0,05; 0,02; 0,01) mm długość do 500 mm TAK
poziomnice budowlane do 2000 mm TAK
optyczne poziomnice kątowe   TAK
poziomnice koincydencyjne   TAK
liniały sinusowe (100x25) mm
(100x100) mm
 
pryzmy jednożłobkowa
dwużłobkowa
czterożłobkowa
 
przybory do płytek wzorcowych MLUp; MLUr; MLUs  
przyrządy do pomiaru czujników Mitutoyo model 170-102-12 do 25 mm  

Darmowy Katalog SEO 

  • cennik.pdf

    Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

  • wniosek_o_wzorcowanie.doc

    Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo