Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych i traserskich (noniuszowych, optycznych, zegarowych, cyfrowych)

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • kątomierzy uniwersalnych (noniuszowych, tarczowych, optycznych, zegarowych, cyfrowych) - zakres (4x90)°, (0-360)°
 • kątomierzy traserskich (ślusarskich, tarczowych, nastawnych) - zakres (0-180)°

Kątomierze uniwersalne i traserskie wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 3 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • odchyłka równoległości powierzchni pomiarowych liniałów ruchomych
 • odchyłka równoległości powierzchni pomiarowych podstawy
 • błędy wskazań kątomierza uniwesalnego, traserskiego

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy katomierze uniwersalne oraz kątomierze traserskie z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstrony Kątomierze uniwersalne ze świadectwem wzorcowania PCA, Kątomierze traserskie ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych - wyznaczanie błędów wskazań kątomierza

  Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych - wyznaczanie błędów wskazań kątomierza

 • Wzorcowanie kątomierza uniwersalnego - wyznaczanie odchyłki równoległości powierzchni pomiarowych liniału do małych kątów

  Wzorcowanie kątomierza uniwersalnego - wyznaczanie odchyłki równoległości powierzchni pomiarowych liniału do małych kątów

 • Wzorcowanie kątomierza uniwersalnego - wyznaczanie odchyłki równoległości powierzchni pomiarowych podstawy

  Wzorcowanie kątomierza uniwersalnego - wyznaczanie odchyłki równoległości powierzchni pomiarowych podstawy

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Kr

Script logo