Wzorcowanie grubościomierzy i głębokościomierzy czujnikowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • grubościomierzy czujnikowych analogowych (działka elementarna 0,1; 0,01; 0,001; 0,002; 0,005) mm - do 50 mm
 • grubościomierzy czujnikowych cyfrowych (rozdzielczość 0,01; 0,001; 0,005) mm - do 50 mm
 • głębokościomierzy czujnikowych analogowych (działka elementarna 0,1; 0,01; 0,001; 0,002; 0,005) mm - do 50 mm (z przedłużaczami do 200 mm)
 • głębokościomierzy czujnikowych cyfrowych (rozdzielczość 0,01; 0,001; 0,005) mm - do 50 mm (z przedłużaczami do 200 mm)

Grubościomierze i głębokościomierze czujnikowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych oraz płytek interferencyjnych płaskich posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • nacisk pomiarowy minimalny i maksymalny
 • powtarzalność wskazań
 • odchyłka równoległości powierzchni końcówek pomiarowych płaskich grubościomierza
 • błędy wskazań grubościomierza i głębokościomierza czujnikowego

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie grubościomierza czujnikowego - wyznaczanie błędów wskazań

  Wzorcowanie grubościomierza czujnikowego - wyznaczanie błędów wskazań

 • Wzorcowanie grubościomierza czujnikowego - odchyłka płaskości powierzchni końcówek pomiarowych płaskich

  Wzorcowanie grubościomierza czujnikowego - odchyłka płaskości powierzchni końcówek pomiarowych płaskich

 • Wzorcowanie głębokościomierza czujnikowego - wyznaczanie płaskości stopy

  Wzorcowanie głębokościomierza czujnikowego - wyznaczanie płaskości stopy

 • Wzorcowanie głębokościomierza czujnikowego - wyznaczanie błędów wskazań

  Wzorcowanie głębokościomierza czujnikowego - wyznaczanie błędów wskazań

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo