Wzorcowanie głowic i głębokościomierzy mikrometrycznych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • głowic mikrometrycznych (analogowych, cyfrowych) - do 50 mm
 • głębokościomierzy mikrometrycznych (analogowych, cyfrowych) - do 300 mm

Głowice i głębokościomierze mikrometryczne wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych oraz płaskich płytek interferencyjnych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • odchyłka równoległości powierzchni pomiarowych (głębokościomierz mikrometryczny)
 • nacisk pomiarowy minimalny i maksymalny
 • błędy wskazań głowicy i głębokościomierza mikrometrycznego

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie głębokościomierza mikrometrycznego - wyznaczanie błędów pomiaru

  Wzorcowanie głębokościomierza mikrometrycznego - wyznaczanie błędów pomiaru

 • Wzorcowanie głębokościomierza mikrometrycznego - wyznaczanie płaskości stopy

  Wzorcowanie głębokościomierza mikrometrycznego - wyznaczanie płaskości stopy

 • Wzorcowanie głowicy mikrometrycznej - wyznaczanie błędów pomiaru

  Wzorcowanie głowicy mikrometrycznej - wyznaczanie błędów pomiaru

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo