Wzorcowanie głębokościomierzy i wysokościomierzy suwmiarkowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji wzorcowanie:

 • głębokościomierzy suwmiarkowych (analogowych noniuszowych, cyfrowych, czujnikowych zegarowych) - do 600 mm
 • wysokościomierzy suwmiarkowych (analogowych noniuszowych, cyfrowych, czujnikowych zegarowych) - do 1000 mm

Głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 5 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłki płaskości powierzchni pomiarowych płaskich
 • odchyłki prostoliniowości krawędzi pomiarowych
 • odchyłki równoległości pomiędzy powierzchniami pomiarowymi
 • błędy wskazań przyrządów suwmiarkowych

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w NMIJ/AIST i GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy głębokościomierze z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Głębokościomierze ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie wysokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie błędów pomiaru

  Wzorcowanie wysokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie błędów pomiaru

 • Wzorcowanie głębokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie błędów pomiaru

  Wzorcowanie głębokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie błędów pomiaru

 • Wzorcowanie głębokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie odchyłki płaskości stopy

  Wzorcowanie głębokościomierza suwmiarkowego - wyznaczenie odchyłki płaskości stopy

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo