Wzorcowanie folii wzorcowych grubości

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

  • folii wzorcowych, kalibracyjnych grubości (foliowe wzorce grubości powłok) - do 8 mm

Folie wzorcowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry:

  • wartość grubości folii wzorcowej w punkcie środkowym
  • grubość minimalna folii wzorcowej
  • grubość maksymalna folii wzorcowej

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów.  Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

  • cennik.pdf

    Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

  • wniosek_o_wzorcowanie.doc

    Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo