SZ-4 Audit wewnętrzny w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

3 dni (24 h) – cena netto 1340 zł.

Najbliższy termin szkolenia - 11-13.12.2017 r.

Prowadzący

 • absolwent Politechniki Warszawskiej
 • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
 • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
 • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Połączenie szkolenia SZ-1 i SZ-3.

Program

 1. Terminologia i dokumenty związane.
 2. Wymagania dotyczące zarządzania (organizacja, system zarządzania, dokumenty i zapisy, współpraca z klientem, prace niezgodne z wymaganiami, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące, audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania).
 3. Wymagania techniczne (personel i szkolenia, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań (wzorcowań i wyposażenie, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości wyników, postępowanie z obiektami i przedstawianie wyników).
 4. Wymagania akredytacyjne zawarte w innych dokumentach niż norma (dokumenty PCA, ILAC, EA).
 5. Auditowanie wymagań dotyczących zarządzania.
 6. Auditowanie wymagań technicznych.
 7. Realizacja auditów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011 – algorytm postępowania.
 8. Dokumenty i zapisy związane z auditem.

Ćwiczenia z zakresu wymagań normy oraz:
przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu, raport, dokumentowanie niezgodności, formułowanie spostrzeżeń, audit pionowy.

Script logo