Obowiązujące procedury pomiarowe

Wykaz procedur objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02

 

Symbol procedury Tytuł procedury Numer wydania Data wydania
IW/KUM/01/01 Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych 2 17.03.2024
IW/KUM/01/02 Wzorcowanie spoinomierzy 2 17.03.2024
IW/KUM/01/03 Wzorcowanie wysokościomierzy do pomiaru wysokości kół pojazdów 2 17.03.2024
IW/KUM/01/04 Wzorcowanie szczelinomierzy suwmiarkowych stożkowych oraz fazomierzy suwmiarkowych 2 17.03.2024
IW/KUM/02/01 Wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych i wewnętrznych 3 17.03.2024
IW/KUM/02/02 Wzorcowanie głowic i głębokościomierzy mikrometrycznych 2 17.03.2024
IW/KUM/02/03 Wzorcowanie mikrometrów z wbudowanym czujnikiem oraz transametrów 2 17.03.2024
IW/KUM/02/04 Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych 2 17.03.2024
IW/KUM/02/05 Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych oraz czujnikowych trójpunktowych 3 17.03.2024
IW/KUM/02/06 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów zewnętrznych 2 17.03.2024
IW/KUM/02/07 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów wewnętrznych 2 17.03.2024
IW/KUM/03/01 Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych i traserskich 3 17.03.2024
IW/KUM/03/02 Wzorcowanie kątomierzy cyfrowych z poziomnicą cyfrową oraz poziomnicą ampułkową 2 17.03.2024
IW/KUM/04/01 Wzorcowanie kątowników 90º dwuramiennych 3 17.03.2024
IW/KUM/05/01 Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych o zakresie do 50 mm 2 17.03.2024
IW/KUM/06/01 Wzorcowanie czujników analogowych oraz analogowych z uchylnym trzpieniem 2 17.03.2024
IW/KUM/07/01 Wzorcowanie szczelinomierzy 2 17.03.2024
IW/KUM/07/02 Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych 2 17.03.2024
IW/KUM/07/05 Wzorcowanie przyborów do płytek wzorcowych 2 17.03.2024
IW/KUM/07/06 Wzorcowanie folii wzorcowych 2 17.03.2024
IW/KUM/07/07 Wzorcowanie pierścieni Shore'a 2 17.03.2024
IW/KUM/08/01 Wzorcowanie płytek interferencyjnych 3 17.03.2024
IW/KUM/09/01 Wzorcowanie wałeczków pomiarowych metodą porównawczą 3 17.03.2024
IW/KUM/09/02 Wzorcowanie wałeczków pomiarowych metodą bezpośrednią 2 17.03.2024
IW/KUM/10/01 Wzorcowanie wzorców łuków kołowych 2 17.03.2024
IW/KUM/10/02 Wzorcowanie wzorców zarysu gwintu metrycznego oraz calowego 2 17.03.2024
IW/KUM/10/03 Wzorcowanie płytek kątowych o matowych powierzchniach pomiarowych 2 17.03.2024
IW/KUM/10/04 Wzorcowanie wzorców kreskowych lup pomiarowych 3 17.03.2024
IW/KUM/11/01 Wzorcowanie poziomnic liniałowych 2 17.03.2024
IW/KUM/11/02 Wzorcowanie poziomnic budowlanych ampułkowych i cyfrowych 3 17.03.2024
IW/KUM/12/01 Wzorcowanie czujników optycznych MOP 2 17.03.2024
IW/KUM/12/02 Wzorcowanie długościomierzy pionowych Abbego 2 17.03.2024
IW/KUM/12/03 Wzorcowanie długościomierzy poziomych 2 17.03.2024
IW/KUM/12/04 Wzorcowanie wysokościomierzy cyfrowych 2 17.03.2024
IW/KUM/12/05 Wzorcowanie długościomierzy poziomych (maszyn 1-D) 2 17.03.2024
IW/KUM/13/01 Wzorcowanie przymiarów wstęgowych 3 17.03.2024
IW/KUM/13/02 Wzorcowanie przymiarów sztywnych oraz półsztywnych 2 17.03.2024
IW/KUM/14/01 Wzorcowanie średnicówek czujnikowych dwupunktowych 4 17.03.2024
IW/KUM/14/02 Wzorcowanie grubościomierzy i głębokościomierzy czujnikowych 2 17.03.2024
IW/KUM/14/03 Wzorcowanie macek pomiarowych zewnętrznych i wewnętrznych 2 17.03.2024
IW/KUM/15/01 Wzorcowanie kątowników 90º walcowych 2 17.03.2024
IW/KUM/16/01 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie (0,5-100) mm 4 17.03.2024
IW/KUM/16/02 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie (0,5-175) mm 2 17.03.2024
IW/KUM/17/01 Wzorcowanie pryzm pomiarowych 2 17.03.2024
IW/KUM/17/02 Wzorcowanie liniałów sinusowych 2 17.03.2024
IW/KUM/17/03 Wzorcowanie liniałów krawędziowych 2 17.03.2024
IW/KUM/18/01 Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych oraz analogowych calowych 2 17.03.2024
IW/KUM/19/01 Wzorcowanie wzorców chropowatości 2 17.03.2024
IW/KUM/20/01 Wzorcowanie płyt pomiarowych oraz liniałów powierzchniowych (za pomocą poziomnic różnicowych Talyvel 6) 2 17.03.2024
IW/KUM/21/01 Wzorcowanie optycznych poziomnic kątowych 2 17.03.2024
IW/KUM/21/02 Wzorcowanie poziomnic koincydencyjnych 2 17.03.2024
IW/KUM/22/01 Wzorcowanie pierścieni wzorcowych oraz sprawdzianów pierścieniowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 2 17.03.2024
IW/KUM/22/02 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych pierścieniowych walcowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 2 17.03.2024
IW/KUM/22/03 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych walcowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 2 17.03.2024
IW/KUM/22/04 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów zewnętrznych (do 500mm za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 2 17.03.2024
IW/KUM/22/05 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych pierścieniowych 2 17.03.2024
IW/KUM/22/06 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych trzpieniowych 2 17.03.2024
IW/KUM/22/07 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie długości (150-500)mm (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 3 17.03.2024
IW/KUM/23/01 Wzorcowanie przymiarów oraz wzorców kreskowych 3 17.03.2024
IW/KUM/23/02 Wzorcowanie sprawdzianów stożkowych do otworów 2 17.03.2024
IW/KUM/23/03 Wzorcowanie wzorców łuków kołowych 2 17.03.2024
IW/KUM/24/01 Wzorcowanie mierników do pomiaru grubości powłok 2 17.03.2024
Script logo