Niepewność pomiaru CMC | 6.02 - kąt

Przyrząd pomiarowy Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
Spoinomierze SPA-40 i SPA-60    
błędy wskazań – pomiary kąta ukosowania (80 x 160)º 0,29º
Kątowniki walcowe do 400 mm  
odchyłka prostoliniowości tworzącej walca kątownika wysokość 160 mm 2 μm
wysokość 300 mm 2 μm
wysokość 400 mm 3 μm
odchyłka prostopadłości wysokość 400 mm 0,8 μm
Kątomierze traserskie (ślusarskie, tarczowe, nastawne)    
  (0 ÷ 180)º 0,12º
Kątomierze uniwersalne    
analogowe (4 x 90)º 3,0'
cyfrowe (0 ÷ 360)º 1,5'
Kątowniki 90º dwuramienne (40 ÷ 315) mm  
odchyłka płaskości   2 μm
odchyłka prostoliniowości   1 μm
odchyłka równoległości   1,4 μm
odchyłka prostopadłości (długość dłuższego ramienia)   1,1 μm
Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych    
błąd kąta płytki kątowej do 30º 31”
Poziomnice liniałowe    
błąd ustawienia wskazania zerowego   0,2 dz. el.
błąd wartości działki elementarnej   0,019 mm/m
Poziomnice budowlane długość do 200 cm  
błąd długości pęcherzyka ampułki długość do 200 cm 0,2 mm
błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki 0,2 mm

 

 

 

Script logo