Niepewność pomiaru CMC | 6.01 - długość

Przyrząd pomiarowy Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
Płytki wzorcowe do 100 mm  
odchyłka długości środkowej (0,5 ÷ 100) mm √(0,062+1,052·ln2)
w μm gdzie ln w m
Suwmiarki do 1000 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 150) mm 8 μm
(0 ÷ 300) mm 11 μm
(0 ÷ 500) mm 16 μm
(0 ÷ 600) mm 18 μm
(0 ÷ 800) mm 23 μm
(0 ÷ 1000) mm 29 μm
Głębokościomierze suwmiarkowe do 600 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 150) mm 8 μm
(0 ÷ 300) mm 11 μm
(0 ÷ 500) mm 16 μm
(0 ÷ 600) mm 18 μm
Wysokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 300) mm 11 μm
(0 ÷ 600) mm 18 μm
(0 ÷ 750) mm 22 μm
(0 ÷ 1000) mm 29 μm
Spoinomierze suwmiarkowe do 30 mm  
błędy wskazań - pomiary spoin na płaszczyźnie - cyfrowe (0 ÷ 30) mm 6 μm
błędy wskazań - pomiary spoin na płaszczyźnie - analogowe 0,06 mm
błędy wskazań - pomiary spoin w narożach - cyfrowe 10 μm
błędy wskazań - pomiary spoin w narożach - analogowe 0,06 mm
Spoinomierze SPA-40 i SPA-60    
błędy wskazań – pomiary wysokości spoin czołowych i w narożach (0 ÷ 15) mm 0,06 mm
błędy wskazań – pomiary grubości spoin pachwinowych (0 ÷ 15) mm 0,06 mm
błędy wskazań – pomiary szerokości spoin czołowych (0 ÷ 60) mm 0,21 mm
błędy wskazań – pomiary kąta ukosowania (80 ÷ 160)º 0,29º
błędy wskazań – pomiary głębokości podcięcia do 6 mm 0,065 mm
Spoinomierze SPL-1    
pomiary wysokości spoin pachwinowych (0 ÷ 20) mm 0,12 mm
pomiary grubości spoin pachwinowych (0 ÷ 15) mm 0,12 mm
Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów do 1000 mm  
błędy wskazań do 1000 mm 0,5 mm
Mikrometry zewnętrzne do 600 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 25) mm 0,9 μm
(25 ÷ 50) mm 1,1 μm
(50 ÷ 75) mm 1,3 μm
(75 ÷ 100) mm 1,7 μm
(100 ÷ 125) mm 2,0 μm
(125 ÷ 150) mm 2,4 μm
(150 ÷ 175) mm 2,7 μm
(175 ÷ 200) mm 3,1 μm
(200 ÷ 225) mm 3,4 μm
(225 ÷ 250) mm 3,7 μm
(250 ÷ 275) mm 4,0 μm
(275 ÷ 300) mm 4,4 μm
(300 ÷ 400) mm 4,7 μm
(400 ÷ 500) mm 6,1 μm
(500 ÷ 600) mm 7,5 μm
Mikrometry wewnętrzne od 5 mm do 300 mm  
błędy wskazań (5 ÷ 30) mm 1,0 μm
(30 ÷ 55) mm 1,2 μm
(50 ÷ 75) mm 1,5 μm
(75 ÷ 100) mm 1,8 μm
(100 ÷ 125) mm 2,0 μm
(125 ÷ 150) mm 2,5 μm
(150 ÷ 175) mm 2,8 μm
(175 ÷ 200) mm 3,2 μm
(200 ÷ 225) mm 3,5 μm
(225 ÷ 250) mm 3,8 μm
(250 ÷ 275) mm 4,2 μm
(275 ÷ 300) mm 4,5 μm
Głowice mikrometryczne do 50 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 15) mm 0,7 μm
(0 ÷ 25) mm 0,8 μm
(0 ÷ 50) mm 1,0 μm
Głębokościomierze mikrometryczne do 300 mm  
błędy wskazań (0 ÷ 50) mm 0,8 μm
(0 ÷ 100) mm 1,3 μm
(0 ÷ 150) mm 1,9 μm
(0 ÷ 200) mm 2,6 μm
(0 ÷ 250) mm 3,3 μm
(0 ÷ 300) mm 3,9 μm
Mikrometry czujnikowe oraz transametry do 150 mm  
błędy wskazań zespołu czujnikowego ± 140 μm 0,3 μm
błędy wskazań zespołu mikrometrycznego (0 ÷ 25) mm 0,8 μm
(25 ÷ 50) mm 1,0 μm
(50 ÷ 75) mm 1,3 μm
(75 ÷ 100) mm 1,6 μm
(100 ÷ 125) mm 1,9 μm
(125 ÷ 150) mm 2,3 μm
Średnicówki trójpunktowe (mikrometryczne, czujnikowe) do 175 mm  
błędy wskazań średnicówki trójpunktowej (3 ÷ 100) mm 1,9 μm
(100 ÷ 175) mm 2,9 μm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe do 375 mm  
błędy wskazań średnicówki mikrometrycznej 30 mm 0,8 μm
35 mm 0,9 μm
50 mm 1,0 μm
63 mm 1,2 μm
75 mm 1,3 μm
88 mm 1,5 μm
100 mm 1,6 μm
125 mm 1,9 μm
150 mm 2,3 μm
175 mm 2,6 μm
200 mm 2,9 μm
225 mm 3,3 μm
250 mm 3,6 μm
275 mm 3,9 μm
300 mm 4,3 μm
325 mm 4,6 μm
350 mm 4,9 μm
375 mm 5,3 μm
Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych do 150 mm  
błędy długości (25 ÷ 50) mm 0,5 μm
(50 ÷ 100) mm 0,6 μm
(100 ÷ 150) mm 0,8 μm
Czujniki analogowe i cyfrowe za pomocą głowicy mikrometrycznej analog. do 50 mm
cyfrowe do 50,8 mm
 
błędy wskazań – działka elementarna 0,01 mm zakres do 10 mm 2,5 μm
powyżej 10 do 30 mm 2,9 μm
powyżej 30 do 50 mm 3,3 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm do 12,7 mm 3,6 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 3,7 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 4,1 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm do 12,7 mm 3,1 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 3,2 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 3,6 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm do 12,7 mm 2,8 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 2,9 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 3,4 μm
Czujniki analog. i cyfr. z uchylnym trzpieniem za pomocą głowicy mikr. analogowe do 3 mm cyfrowe do 1 mm  
błędy wskazań – działka elementarna 0,01 mm   2,5 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm   3,4 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm   2,9 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm   2,5 μm
Czujniki analogowe za pomocą przyrządu Mitutoyo do 5 mm  
błędy wskazań – działka elementarna 0,001 mm oraz 0,002 mm   1,8 µm
Czujniki analog. z  uchylnym trzpieniem za pomocą przyrządu Mitutoyo do 0,6 mm  
błędy wskazań – działka elementarna 0,001 mm oraz 0,002 mm   1,8 µm
Szczelinomierze (0,02 ÷ 3,0) mm  
odchyłka grubości listka (szczelinomierz listkowy) (0,02 ÷ 3,0) mm 0,3 µm
odchyłka grubości (szczelinomierze klinowe szerokie) (0,5 ÷ 27) mm 12 µm
odchyłka szerokości (szczelinomierze klinowe płaskie) (0,5 ÷ 45) mm 8 mm
Sprawdziany tłoczkowe (1÷100) mm  
błąd średnicy sprawdzianu (1÷50) mm 0,5 µm
(od 50 do 100) mm 0,9 µm
Folie wzorcowe (0 ÷ 8000) mm  
grubość folii (0 ÷ 8000) mm √(1,42+1,22·l2)
w μm gdzie l w mm
Wałeczki pomiarowe do gwintów (0,17 ÷ 6,35) mm  
średnica wałeczka (0,17 ÷ 6,35) mm 0,40 μm
Wałeczki pomiarowe do otworów (0,5 ÷ 20,0) mm  
średnica wałeczka (0,5 ÷ 10,0) mm 0,36 μm
(10,0 ÷ 20,0) mm 0,37 μm
Wałeczki pomiarowe do kół zębatych (1,7 ÷ 17,0) mm  
średnica wałeczka (1,7 ÷ 17,0) mm 0,37 μm
Wzorce łuków kołowych (promieniomierze) R 1 ÷ 25  
błąd pomiaru promienia R R  (1÷7) mm 4 μm
R  (7,5 ÷ 15) mm 15 μm
R  (15 ÷ 25) mm 21 μm
Wzorce zarysu gwintu metrycznego oraz calowego zakres do 15 mm  
błąd pomiaru długości podziałki P zakres do 15 mm 4 μm
Lupy pomiarowe z wzorcem kreskowym zakres do 50 mm  
błąd pomiaru długości odcinków pomiarowych (0 ÷ 30) mm 3,2 μm
błąd pomiaru długości odcinków pomiarowych (30 ÷ 50) mm 4,0 μm
Czujniki optyczne MOP    
błędy wskazań    MOP 02/20 (-20 ÷ +20) mm 0,12 μm
błędy wskazań    MOP 1/100 (-100 ÷ +100) mm 0,13 μm
Długościomierze pionowe Abbego (0 ÷ 100) mm  
błędy pomiaru długościomierza   √(0,112+3,42·l2)
w μm gdzie l w m
błędy pomiaru mikroskopu odczytowego   0,12 μm
Przymiary wstęgowe do 25 m  
długość odcinków do 5 m √(0,112+0,0282·l2)
w mm gdzie l w m
powyżej 5 m do 10 m √(0,162+0,0282·(l-5)2)
w mm gdzie l w m
powyżej 10 m do 15 m √(0,202+0,0282·(l-10)2)
w mm gdzie l w m
powyżej 15 m do 20 m √(0,232+0,0282·(l-15)2)
w mm gdzie l w m
powyżej 20 m do 25 m √(0,262+0,0282·(l-20)2)
w mm gdzie l w m
Przymiary sztywne i półsztywne    
sztywne - błędy odcinków do 3 m √(0,112+0,0282·l2)
w mm gdzie l w m
półsztywne - błędy odcinków do 5 m √(0,112+0,0282·l2)
w mm gdzie l w m
Grubościomierze czujnikowe analogowe oraz cyfrowe    
błędy wskazań - dz. el. (0,001; 0,002; 0,005)mm (0÷5) mm 0,3 μm
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷10) mm 0,7 μm
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷30) mm 0,8 μm
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷50) mm 1,0 μm
błędy wskazań -  dz. el. 0,1 mm (0÷50) mm 6 μm
Głębokościomierze czujnikowe analogowe oraz cyfrowe    
błędy wskazań - dz. el. (0,001; 0,002; 0,005)mm (0÷5) mm 6,0 μm
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷5) mm  
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷5) mm  
błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm (0÷5) mm 0,3 μm
błędy wskazań -  dz. el. 0,1 mm (0÷5) mm  
Macki pomiarowe zewnętrzne i wewnętrzne (analogowe i cyfrowe)    
macki zewnętrzne – błędy wskazań (0 ÷ 10) mm 0,5 μm
(0 ÷ 20) mm 0,7 μm
(0 ÷ 40) mm 1,2 μm
(0 ÷ 60) mm 1,7 μm
(0 ÷ 100) mm 2,8 μm
macki wewnętrzne – błędy wskazań (2,5 ÷ 12,5) mm 0,6 μm
(10 ÷ 22) mm 0,8 μm
(10 ÷35) mm 1,1 μm
(30 ÷ 55) mm 1,6 μm
(40 ÷ 90) mm 2,5 μm
(70 ÷ 120) mm 3,3 μm
(90 ÷ 140) mm 3,9 μm
(130 ÷ 180) mm 4,9 μm
Czujniki analogowe i cyfrowe za pomocą przyrządu Optimar 100 analog. do 100 mm
cyfrowe do 100 mm
 
błędy wskazań – działka elementarna 0,1 mm zakres do 50 mm 6 μm
błędy wskazań – działka elementarna (0,02;  0,01) mm zakres do 10 mm 1,0 μm
powyżej 10 do 30 mm 1,5 μm
powyżej 30 do 50 mm 2,1 μm
powyżej 50 do 80 mm 3,1 μm
pow. 80 do 100 mm 3,9 μm
błędy wskazań – działka elementarna (0,005;  0,002; 0,001) mm zakres do 5 mm 0,5 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,02 mm zakres do 12,7 mm 3,3 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 3,4 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 3,8 μm
pow. 50,8 do 100 mm 5,0 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm zakres do 12,7 mm 2,5 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 2,7 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 3,1 μm
pow. 50,8 do 100 mm 4,5 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm zakres do 12,7 mm 1,8 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 2,0 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 2,5 μm
pow. 50,8 do 100 mm 4,1 μm
błędy wskazań – rozdzielczość (0,002; 0,001) mm zakres do 12,7 mm 1,0 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 1,3 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 2,1 μm
pow. 50,8 do 100 mm 3,9 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,0005 mm zakres do 12,7 mm 0,8 μm
pow. 12,7 do 25,4 mm 1,1 μm
pow. 25,4 do 50,8 mm 2,0 μm
pow. 50,8 do 100 mm 3,8 μm
błędy wskazań – rozdzielczość (0,0005; 0,0002) mm zakres do 3 mm 0,5 μm
błędy wskazań – działka elementarna 0,00127 mm / 0,00005” zakres do 6,35 mm / 0,250” 0,4 µm / 0,000014”
błędy wskazań – działka elementarna 0,00254 mm / 0,00010” 0,4 µm / 0,000015”
błędy wskazań – działka elementarna 0,00635 mm / 0,00025” 0,5 µm / 0,000020”
błędy wskazań – działka elementarna 0,0127 mm   / 0,0005” 0,8 µm / 0,000031”
błędy wskazań – działka elementarna 0,0254 mm   / 0,001” 1,5 µm / 0,000060”
błędy wskazań – działka elementarna 0,00254 mm / 0,0001”

6,35 mm do 25,4 mm pow. 0,250” do 1,000”

0,8 µm / 0,000030”
błędy wskazań – działka elementarna 0,0254 mm   / 0,001” 1,7 µm / 0,000065”
błędy wskazań – działka elementarna 0,254 mm     / 0,01” 14,7 µm / 0,00058”

błędy wskazań – dz. element. 0,0254 mm / 0,001”                 

błędy wskazań – dz. element. 0,127 mm   / 0,005”

pow. 25,4 do 50,8 mm
pow. 1,000” do 2,000”
2,0 µm / 0,00008”
pow. 50,8 do 76,2 mm
pow. 2,000” do 3,000”
2,5 µm / 0,00010”
p. 76,2 do 101,6mm
pow. 3,000” do 4,000”
3,0 µm / 0,00012”
Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem
za pomocą przyrządu Optimar 100
analog. do 3 mm
cyfrowe do 1 mm
 
błędy wskazań – działka elementarna (0,02; 0,01) mm zakres do 3 mm 0,9 μm
błędy wskazań – działka elementarna (0,005; 0,002; 0,001) mm zakres do 0,6 mm 0,5 μm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm

zakres do 1 mm

3,3 µm
błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm 0,9 µm
błędy wskazań – działka elementarna dz. element. 0,00254 mm / 0,0001”  
i  0,00127 mm / 0,00005”

zakres do ± 0,762 mm / do ± 0,030”

0,3 µm / 0,000013”
błędy wskazań – działka elementarna 0,0127 mm / 0,0005” 0,8 µm / 0,000030”
Pierścienie wzorcowe za pomocą długościomierza ULM 520 S-E do 300 mm  
za pomocą głowicy od 3 do 50 mm 0,7 μm
pow. 50 do 90 mm 0,8 μm
za pomocą kabłąków od 12 do 50 mm 0,6 μm
pow. 50 do 100 mm 0,7 μm
pow. 100 do 150 mm 1,0 μm
pow. 150 do 200 mm 1,4 μm
pow. 200 do 250 mm 1,8 μm
pow. 250 do 300 mm 2,3 μm
Script logo